Dyslexie en neurofeedback

Vaak wordt gezien dat een verlaging van de trage frequenties en een verhoging van de beta1 processen leiden tot een verbetering van de lees- en leervaardigheden. In onderstaande publicatie worden effecten van neurofeedback op dyslectie beschreven: 2010 Breteler Improvements in Lees verder

Vergoeding via aanbesteding gemeente

Het BioMetrisch Centrum Deurne en Venray heeft voor jeugdhulp een raamovereenkomst met enkele gemeenten in Oost-Brabant en Noord-Limburg. In Oost-Brabant gaat het om de gemeenten: Asten Deurne Gemert-Bakel Helmond Laarbeek Someren. In Noord-Limburg is er een overeenkomst met de volgende Lees verder

Neurofeedback vergoed vanuit PGB

Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdzorg (1-1-2015) zijn zij ook degene die het laatste woord hebben over hoe het persoonsgebonden budget (PGB) besteed mag worden. Hierdoor zijn restricties die eerder van toepassing waren nu in veel gevallen niet meer Lees verder