Dyslexie en neurofeedback

Vaak wordt gezien dat een verlaging van de trage frequenties en een verhoging van de beta1 processen leiden tot een verbetering van de lees- en leervaardigheden. In onderstaande publicatie worden effecten van neurofeedback op dyslectie beschreven: 2010 Breteler Improvements in Lees verder

Neurofeedback vergoed vanuit PGB

Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdzorg (1-1-2015) zijn zij ook degene die het laatste woord hebben over hoe het persoonsgebonden budget (PGB) besteed mag worden. Hierdoor zijn restricties die eerder van toepassing waren nu in veel gevallen niet meer Lees verder

Neurofeedback bij Parkinson

De symptomen van de ziekte van Parkinson worden maar langzaam zichtbaar en worden vaak aangezien voor ouderdomskwaaltjes. Patiënten leiden aan stijfheid en bradykinesia, wat zich zichtbaar uit in het vertragen van bewegingen en moeite met het beginnen van bewegingen. Neurofeedback Lees verder