Depressie

Wanneer een neerslachtige bui lang aanhoudt en ernstige problemen veroorzaakt, kan er sprake zijn van een depressie. Er zijn verschillende vormen van een depressie. Een depressie kan variëren van licht tot ernstig, kan in episodes voorkomen of continu aanwezig zijn.

De hersenmeting (QEEG)

Depressie is één van de meest voorkomende ziektebeelden bij volwassenen. Het typische QEEG-profiel bij depressie is veel beschreven in de literatuur en dient nu als onderbouwing voor de ervaren klachten en de lichamelijke gevolgen van depressie. Het meest voorkomende QEEG-profiel is een verminderde activiteit van het voorste gedeelte van de hersenen (frontale schors genaamd) links ten opzichte van rechts. Dat wil zeggen: de linker voorste hersenhelft is minder geactiveerd dan de rechter voorste hersenhelft. Deze verminderde activiteit van de linker frontale schors is in het QEEG-profiel te zien als een verhoging van alphagolven links vooraan ten opzichte van rechts vooraan. Dit patroon wordt alpha-asymmetrie genoemd en is een stabiele indicator voor depressie over periodes van maanden tot jaren. Deze asymmetrie hangt sterk samen met uitkomsten van vragenlijsten die de mate van depressie in kaart brengen. Dit betekent dat een verhoogde asymmetrie (een verhoogd verschil tussen links en rechts) samengaat met hogere scores op de depressievragenlijsten (meer depressieve gevoelens). Het feit dat de linker voorste hersenhelft minder actief is bij mensen met depressie hangt ook sterk samen met vermijdend gedrag en negatieve gevoelens van eigenwaarde.

Behalve de asymmetrie kunnen mensen met depressie ook andere QEEG-profielen laten zien, zoals een verhoging van langzame golven (deltagolven) op allerlei locaties. Ook kunnen heel snelle golven (bèta 2-golven) verhoogd zijn. Dit komt vooral voor bij mensen met een zogenaamde uitputtingsdepressie, waarbij langdurige stress is uitgemond in een depressie. De alpha-asymmetrie wordt minder bij oudere personen.

Hersenmeting & Medicatie

Het QEEG-profiel kan bij depressie goed worden gebruikt om de mogelijke effecten van medicatie vooraf in te schatten. Ook kan het effect van medicatie al na 1 tot 2 weken worden gemeten met een QEEG, terwijl de cliënt meestal pas na 5-6 weken de eerste effecten merkt. Hierdoor kunnen medicijnen die niet, of niet goed werken, eerder worden vervangen of kan de dosis eerder worden aangepast.

Neurofeedback

Aangezien de asymmetrie van alphagolven in de voorste delen van de hersenen de belangrijkste marker is voor depressie, is dit ook de basis voor neurofeedback. Bij neurofeedback leren mensen om hun alphagolven aan de linkerkant van de hersenen te verminderen door het krijgen van positieve feedback op momenten dat de alphagolven afnemen op deze locatie. Omdat het vooral gaat om het activeren van de linkerkant, worden ook vaak andere langzame golven verminderd en snelle golven verhoogd door neurofeedback.

Voor wie

  • Kinderen en volwassenen met een milde of matige depressie
  • Kinderen en volwassenen die regelmatig somber zijn, maar geen depressie hebben
  • Kinderen en volwassenen die een depressieve episode hebben doorgemaakt, maar waarbij de depressie in remissie is
  • Kinderen en volwassenen met vermijdend gedrag en/of een laag zelfbeeld
  • Kinderen en volwassenen die al langere tijd antidepressiva gebruiken en dit graag willen afbouwen

Resultaten en effectiviteit

Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van neurofeedback bij depressie. De resultaten zijn positief en behandeling van depressie en somberheid is dan ook goed wetenschappelijk onderbouwd. U kunt verwachten dat uw depressieve klachten gedurende de behandeling langzaam afnemen. De stemming verbetert bij depressie en eventuele bijkomende klachten als moeheid, slaap- en concentratieproblemen kunnen ook verbeteren. Tevens kan er een verbetering optreden in het zelfvertrouwen en een vermindering van vermijdend gedrag.

Depressie behandelen bij BMC Deurne betekent:

  • Direct duidelijkheid of uw klacht met neurofeedback te behandelen is
  • Indien uw klacht te behandelen is, kan worden gestart met (wekelijkse) behandelingen.