Hersenletsel behandelen in Asten

Door een ongeval (Traumatic Brain Injury, oftewel TBI), herseninfarct of hersenbloeding kunnen de hersenen beschadigen. Een flinke klap op het hoofd of een whiplash kunnen zorgen voor veranderingen in de hersenen. Ook door bepaalde hersenaandoeningen, zoals Alzheimer of Parkinson, kunnen de hersenen veranderen. Wanneer de hersenen op een bepaalde plaats beschadigd zijn geraakt, werken de hersencellen (neuronen) op die plek niet meer. De neuronen in de omgeving van de beschadigde plaats gaan ook anders functioneren. Zelfs van gebieden op heel andere plaatsen in het hoofd is bekend dat deze zich kunnen aanpassen. BMC Deurne is uitstekend te bereiken voor inwoners uit de regio Asten.

De hersenmeting (QEEG)

Hersenmetingen bij mensen die een hersenbloeding of TBI hebben gehad laten zien dat de hersenactiviteit anders is, maar niet welk ziektebeeld hierbij past. Dit heeft onder andere te maken met de grote verscheidenheid aan klachten en veranderingen die in de hersenen kunnen optreden na een trauma. Een beroerte kan bijvoorbeeld op diverse plekken in de hersenen gebeuren en de schade aan de zenuwcellen is zeer divers tussen patiënten. Zowel na een beroerte als na een TBI komen veel langzame golven voor boven en rondom het gebied in de hersenen waar de zenuwcellen zijn aangetast. In gebieden die niet of minder zijn aangetast is de activiteit van de hersenen vaak verhoogd. Uit de QEEG-meting komt dan naar voren dat er veel snelle golven (bèta 2-golven) aanwezig zijn. Door deze verhoogde activiteit kunnen goed functionerende gebieden in de hersenen compenseren voor gebieden die zijn aangedaan door de beroerte of TBI. Indien de hersenen blijvende schade hebben opgelopen is dit vaak zichtbaar als alphagolven die langzamer zijn dan normaal. Als een persoon rustig zit met de ogen gesloten, zullen diverse hersengebieden alphagolven laten zien die normaal 10 keer per seconde voorkomen. Na schade aan de hersenen kunnen deze golven nog steeds voorkomen maar met een langzamer ritme van bijvoorbeeld 8 keer per seconde.

De QEEG-meting is voorspellend voor het herstel na een beroerte of TBI. Vooral de verhouding tussen langzame deltagolven en alphagolven op alle locaties op het hoofd voorspelt de verbetering tijdens revalidatie. Bij mensen met een taalstoornis door een beroerte (afasie) is het QEEG-profiel ook voorspellend voor de prognose. Hoe beter de hersenen zijn geactiveerd, hoe beter de prognose voor het herstel van de problemen rond afasie.

Bij mensen met de ziekte van Parkinson worden de QEEG-profielen gekenmerkt door vertraagde activiteit die te meten is op alle locaties op het hoofd. Deze activiteit wordt gekenmerkt door veel langzame delta- en thetagolven en weinig snelle bètagolven. Het komt echter ook voor dat de motorische gebieden overactief zijn. Dit heeft te maken met de verminderde remming op de motorische gebieden door gebieden dieper in de hersenen. Normaal gesproken remmen deze gebieden de motoriek zodat nauwkeurige bewegingen goed worden uitgevoerd. Als de remming wegvalt door de ziekte van Parkinson lijken de motorische gebieden ontregeld en wordt het bewegen slechter.

Dementiële beelden zoals de ziekte van Alzheimer leiden tot achteruitgang van gebieden in de hersenen. Net zoals bij TBI is deze achteruitgang te zien als een vertraging van de alphagolven in de eerste fase van het ziektebeeld. De alphagolven komen dan minder dan 10 keer per seconde voor.

Neurofeedback

Neurofeedback bij mensen met een beroerte of TBI is meestal gericht op het activeren van hersengebieden die minder goed functioneren. Meestal bestaat de behandeling uit het onderdrukken van langzame delta- en vooral thetagolven en het stimuleren van snellere bèta 1-golven. Bij TBI is het effect van neurofeedback meer onderzocht dan bij een beroerte. Uit diverse studies blijkt 70% van de klachten te verbeteren. Er zijn hiervoor meestal wel minimaal 19 sessie nodig. Klachten die kunnen verbeteren zijn concentratie, geheugen, overgevoeligheid voor licht en geluid, hoofdpijn en duizeligheid. Omdat de afwijkende activiteit bij zowel een beroerte als TBI niet specifiek voor deze ziekte is (algemene onderactiviteit bij beide) is een QEEG-meting van groot belang om de locatie op het hoofd te bepalen waar getraind dient te worden en om de afwijkende golven op die locatie te vinden.

Het effect van neurofeedback bij Parkinson is nog weinig onderzocht. Het verbeteren van de remming boven de motorische gebieden lijkt te leiden tot betere controle over de bewegingen, maar er zijn meer studies nodig om deze effecten beter te onderbouwen (anno 2011).

Hoewel de effecten van neurofeedback bij dementie niet goed zijn onderzocht zijn veel therapeuten en wetenschappers het erover eens dat het trainen van de langzame alphagolven (peak performance training) effectief kan zijn voor het verbeteren van het geheugen of het minder snel achteruit laten gaan van het geheugen.

Resultaten en effectiviteit

Neurofeedback kan een verbetering geven in onder andere de volgende klachten: aandacht en concentratie, geheugen, overgevoeligheid voor licht en geluid, hoofdpijn, slaapproblemen, moeheid en duizeligheid.

Hersenletsel behandelen bij BMC Deurne betekent:

  • Gratis officiële Intake
  • Direct duidelijkheid of uw klacht met neurofeedback te behandelen is
  • Indien uw klacht te behandelen is, kan worden gestart met (wekelijkse) behandelingen.
  • Indien na de intake het behandeltraject vervolgd wordt, ontvangt u een verslag van de intake.
  • Dit verslag kan – met toestemming van de cliënt – worden gedeeld met de doorverwijzende zorg verlenende partij.