Kwaliteit neurofeedback

In 2007 opende Kees van der Sande een neurofeedback praktijk in Deurne. Ter uitbreiding van de werkzaamheden is in januari 2014 ook een praktijk in Venray geopend voor cliënten woonachtig in de omgeving Venray. In beide praktijken is drs. Kees van der Sande uw behandelend neurofeedback therapeut.

Visie op neurofeedback

Beide praktijken zijn aangesloten bij het overkoepelende BioMetrisch Centrum. Het BioMetrisch Centrum is een instituut voor ontwikkeling, scholing en onderzoek op het gebied van hersenactiviteit en het heeft diverse behandelvestigingen in Nederland en Duitsland. Deze unieke organisatiestructuur zorgt ervoor dat de cliënt een behandeling ontvangt die voldoet aan de laatste stand van zaken in wetenschap en techniek in combinatie met een persoonlijke benadering.

Waarborging kwaliteit

BioMetrisch Centrum Deurne biedt neurofeedback en hersenmetingen aan die voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Onderzoek toont aan dat neurofeedback bij verschillende aandoeningen en klachten succesvol is. Belangrijk is dat de behandeling goed uitgevoerd wordt. BMC Deurne is aangesloten bij een netwerk van praktijken van het Biometrisch Centrum, waardoor de kwaliteit gewaarborgd is. Tevens beschikt uw behandelend neurofeedback therapeut over alle benodigde diploma’s en wordt deelgenomen aan verplichte bij- en nascholingen en aan intervisiegroepen.

De data van alle bij het BMC aangesloten praktijken wordt verzameld en gebruikt om de kwaliteit van onze behandelingen te verbeteren. Op deze manier kunnen wij bij nieuwe behandelingen voortbouwen op een grote hoeveelheid praktijkervaring.Tevens wordt onze data gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek waarvoor het BMC samenwerkt met verschillende ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Hierdoor zijn wij altijd op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke bevindingen en kunnen wij onze behandelingen hier op aanpassen.

Certificering en registratie

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Blijvend kwaliteit verbeteren

Het Biometrisch Centrum verbetert de kwaliteit van de neurofeedback behandelingen en de hersenmetingen voortdurend. In eerste instantie is het belangrijk dat de apparatuur en software waarmee BMC zijn werk doet, de basis voor kwalitatief hoogwaardige neurofeedback, gecertificeerd is. De apparatuur geeft bijvoorbeeld realtime feedback. Dit is een belangrijke eis. Het BMC maakt gebruik van eigen ontwikkelde en CE gecertificeerde software voor onze meetapparatuur onder CE certificatie. Een CE en FDA certificatie houdt in dat de apparatuur officieel als medische apparatuur wordt bestempeld, dat deze geschikt is voor ziekenhuisgebruik en medisch veilig is bevonden.

Verder volgen we de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van neurofeedback op de voet. We bieden alleen behandelingen aan waarnaar onderzoek is gedaan: ze zijn evidence based. Ook bekijken we steeds de effecten van de behandelingen. Op basis van de uitkomsten stellen we de behandelingen bij.

Cliënten die kiezen voor het BioMetrisch Centrum Deurne, kiezen voor een behandeling die voldoet aan de laatste stand van zaken in de wetenschap en techniek.