Kwaliteit neurofeedback

Beide praktijken zijn aangesloten bij het overkoepelende ‘Brain & Mind Care’. Het BMC is een instituut voor ontwikkeling, scholing en onderzoek op het gebied van hersenactiviteit en het heeft diverse behandelvestigingen in Nederland. Deze unieke organisatiestructuur zorgt ervoor dat de cliënt een behandeling ontvangt die voldoet aan de laatste stand van zaken in wetenschap en techniek in combinatie met een persoonlijke benadering.

Waarborging kwaliteit

BMC Venray biedt neurofeedback en hersenmetingen aan die voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. Onderzoek toont aan dat neurofeedback bij verschillende aandoeningen en klachten succesvol is. Belangrijk is dat de behandeling goed uitgevoerd wordt. BMC Venray is aangesloten bij een netwerk van praktijken van het Biometrisch Centrum, waardoor de kwaliteit gewaarborgd is. Tevens beschikt uw behandelend neurofeedback therapeut over alle benodigde diploma’s en wordt deelgenomen aan verplichte bij- en nascholingen en aan intervisiegroepen.

In 2007 opende Kees van der Sande een neurofeedback praktijk in Deurne. Ter uitbreiding van de werkzaamheden is in januari 2014 ook een praktijk in Venray geopend voor cliënten woonachtig in de omgeving Venray. In beide praktijken is drs. Kees van der Sande uw behandelend neurofeedback therapeut.

Visie op neurofeedback

Beide praktijken zijn aangesloten bij het overkoepelende Brain & Mind Care. Het Brain & Mind Care is een instituut voor ontwikkeling, scholing en onderzoek op het gebied van hersenactiviteit en het heeft diverse behandelvestigingen in Nederland. Deze unieke organisatiestructuur zorgt ervoor dat de cliënt een behandeling ontvangt die voldoet aan de laatste stand van zaken in wetenschap en techniek in combinatie met een persoonlijke benadering.

Waarborging kwaliteit

BioMetrisch Centrum Deurne biedt neurofeedback en hersenmetingen aan die voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen en evidence based zijn. Onderzoek toont aan dat neurofeedback bij verschillende aandoeningen en klachten succesvol is. Belangrijk is dat de behandeling goed uitgevoerd wordt. BMC Deurne is aangesloten bij een netwerk van praktijken binnen Brain & Mind Care. Dit waarborgt de kwaliteit. Tevens beschikt uw behandelend neurofeedback therapeut over alle benodigde diploma’s en wordt deelgenomen aan verplichte bij- en nascholingen en aan intervisiegroepen.

De data van alle bij het BMC aangesloten praktijken wordt verzameld en gebruikt om de kwaliteit van onze behandelingen te verbeteren. Op deze manier kunnen wij bij nieuwe behandelingen voortbouwen op een grote hoeveelheid praktijkervaring.Tevens gebruiken we onze data voor wetenschappelijk onderzoek waarvoor het BMC samenwerkt met verschillende ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Hierdoor zijn wij altijd op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke bevindingen en kunnen wij onze behandelingen hier op aanpassen.

BMC Deurne en Venray maakt gebruik van de Nexus 32. Dit is geavanceerde meetapparatuur om neurofeedback te kunnen geven.

Certificering en registratie

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Het BMC Deurne en Venray is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Veel zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen vanuit de aanvullende polis als alternatieve zorg.