Migraine

Bij migraine ontstaat een plotselinge hoofdpijn, die gepaard kan gaan met misselijkheid en braken. Daarnaast is men overgevoelig voor licht en geluid. Een migraineaanval duurt minimaal vier uur en is meestal na een dag (soms twee tot drie dagen) over. Het aantal aanvallen varieert sterk. Bij vrouwen treden de aanvallen vaak op tijdens de menstruatie. Migraine komt veel meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Ook komt migraine in bepaalde families meer voor.

Symptomen

Bij kinderen kunnen de symptomen anders zijn: buikpijn, overgeven, verwardheid, waarna alsnog hoofdpijn volgt. Het is mogelijk dat een persoon met migraine voor de aanval last heeft van een aura: het blikveld verandert, men ziet lichtjes en flikkeringen. Ook tintelingen in een lichaamshelft kunnen optreden. Na ongeveer een half uur verdwijnen de verschijnselen om plaats te maken voor de “normale” migraine.

Naast migraine bestaan er ook andere soorten hoofdpijn. Stress, spanning en slapeloosheid kunnen ook hoofdpijn veroorzaken. Deze hoofdpijn is geen migraine, maar kan het dagelijks leven wel ernstig verstoren.

Clusterhoofdpijn komt met name bij mannen voor. Er ontstaat een gekmakende, bonzende pijn rond één oog die kan uitstralen naar de slaap of kaak. Er is geen sprake van misselijkheid of braken. Een aanval duurt gewoonlijk niet langer dan een half uur, maar komt gedurende enkele weken tot maanden meerdere keren per dag voor. Hierna volgt een periode zonder aanvallen.

De hersenmeting (QEEG)

Diverse soorten hoofdpijnen laten veranderingen zien in de activiteit van de hersenen. Het meest onderzocht en behandeld met neurofeedback is migraine. Een migraine-aanval gaat meestal gepaard met afwijkende hersenactiviteit. Ook tussen twee aanvallen, wanneer de cliënt geen klachten heeft, is de activiteit vaak afwijkend. Het meest opvallend is de verhoogde activiteit van de hersenen voor en tijdens een aanval en de verlaagde activiteit na een aanval. In het QEEG is dit te zien als het veelvuldig voorkomen van zeer trage golven, genaamd Slow Cortical Potentials (SCP’s) die duiden op overactiviteit (negatieve SCP) of onderactiviteit (positieve SCP) van de hersenen. Bovendien komen tijdens een aanval ook snelle golven (bèta 2-golven) voor, die ook duiden op overactiviteit van de hersenen.

Neurofeedback

Vooral de negatieve SCP’s tijdens de aanvallen zijn een belangrijke trainingsparameter voor neurofeedback. Aangezien deze ook kunnen voorkomen in aanvalsvrije periodes, kan dan dus ook getraind worden. Er wordt positieve feedback gegeven op momenten dat SCP’s niet aanwezig zijn en negatieve feedback op momenten dat de SCP’s ontstaan. De hersenen leren hierdoor de activiteit beter te reguleren, waardoor de kans op een migraine-aanval afneemt. Neurofeedback van SCP’s gaat relatief snel: binnen 10 behandelingen leidt neurofeedback al tot een afname van de frequentie van aanvallen.

Resultaten en effectiviteit

De ervaringen met de behandeling van hoofdpijn en migraine zijn erg goed. Ook wetenschappelijk onderzoek geeft aanwijzingen dat neurofeedback bij deze klachten behulpzaam kan zijn. In het begin van het behandeltraject merkt de cliënt wel nog dat een aanval eraan lijkt te komen, maar deze zet niet door. Na enkele sessies is er nog een gevoel van moeheid te bespeuren op momenten dat eigenlijk een migraine-aanval zou plaatsvinden. U kunt uiteindelijk verwachten dat u door de neurofeedbackbehandeling minder vaak een migraine-aanval zult krijgen. De periode tussen twee aanvallen kan steeds langer worden. Uiteindelijk kan het zo zijn dat de migraine-aanvallen helemaal niet meer voorkomen. Bij andere vormen van hoofdpijn kan het zijn dat de intensiteit van de hoofdpijn vermindert en de hoofdpijn minder vaak zal voorkomen en minder lang aanhoudt.

Neurofeedback kan een verbetering geven in onder andere de volgende klachten: aandacht en concentratie, geheugen, overgevoeligheid voor licht en geluid, hoofdpijn, slaapproblemen, moeheid en duizeligheid.

Migraine behandelen bij BMC Deurne betekent:

  • Gratis officiële Intake
  • Direct duidelijkheid of uw klacht met neurofeedback te behandelen is
  • Indien uw klacht te behandelen is, kan worden gestart met (wekelijkse) behandelingen.
  • Indien na de intake het behandeltraject vervolgd wordt, ontvangt u een verslag van de intake.
  • Dit verslag kan – in overeenstemming met de cliënt – worden gedeeld met de doorverwijzende zorg verlenende partij.