Neurofeedback vergoed vanuit PGB

Sinds de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdzorg (1-1-2015) zijn zij ook degene die het laatste woord hebben over hoe het persoonsgebonden budget (PGB) besteed mag worden. Hierdoor zijn restricties die eerder van toepassing waren nu in veel gevallen niet meer van kracht.

Het blijft lastig om de juiste weg te vinden binnen de jeugdzorg, de wet WMO en de mogelijkheden van het PGB. Tot op heden zijn cliënten zelf naar de praktijk gekomen en hebben ze zelf de contractuele kant van de invulling van het PGB geregeld. Bij gebruik van een PGB dient u er op te letten dat:

  • hulp gegeven wordt waarvoor het PGB bedoeld is (de jeugdhulp die in de beschikking van de gemeente staat).
  • afspraken vastgelegd worden in een zorgovereenkomst (een contract).

Op de website van Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een PGB en de website van sociale verzekeringsbank, de instantie die de gelden uitkeert, kunt u meer informatie vinden over het PGB.

Reacties zijn gesloten.