Neurofeedback voor kinderen

Neurofeedback is zeer geschikt voor de behandeling van diverse klachten bij kinderen. Veel onderzoeken hebben de werking van neurofeedback bij kinderen met ADHD en autisme dan ook reeds aangetoond. Veel voorkomende klachten die met neurofeedback worden behandeld bij kinderen hebben betrekking op aandachten concentratiestoornissen.

Tijdens de intake wordt dan ook veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van de problematiek met behulp van o.a. vragenlijsten. Klachten en problemen die samenhangen met een specifiek ziektebeeld, zoals ADHD, autisme en Gilles-de-la-Tourette, worden met specifieke vragenlijsten vastgelegd. In de voormeting worden vervolgens de hersengolven bekeken. Indien afwijkingen in hersengolven samenhangen met het klachtenpatroon, is behandeling met neurofeedback zinvol.

Tijdens de neurofeedbackbehandeling ziet het kind de eigen hersenactiviteit en wordt het beloond zodra de activiteit verbetert. Dit betekent dat gebieden van de hersenen die te weinig actief zijn, actiever worden door de therapie en gebieden die overactief zijn, minder actief worden. Centrale doel van iedere behandeling is het optimaliseren van het verwerken van informatie in de hersenen waardoor de klachten afnemen. Tijdens iedere behandeling wordt gekeken of de hersengolven inderdaad verbeteren en of bepaalde trainingsparameters eventueel dienen te worden aangepast door de therapeut. Bovendien worden op vaste momenten in het behandeltraject de klachten wederom in kaart gebracht om te kijken of verdere behandeling zinvol is.

ADHD is één van de meest onderzochte ziektebeelden voor neurofeedback. Uit diverse studies is inmiddels gebleken dat:

  1. ADHD samengaat met veranderde hersengolven.
  2. Neurofeedback effectief is om deze veranderde hersengolven te normaliseren.
  3. De klachten die gepaard gaan met ADHD door neurofeedback verminderen of verdwijnen.
  4. Het uiteindelijke effect van neurofeedback bij ADHD vergelijkbaar of iets beter is dan medicamenteuze behandeling.
  5. De effecten van neurofeedback, in tegenstelling tot medicatie, blijvend zijn omdat neurofeedback gebaseerd is op een leermethode.