Overige klachten

Klik hieronder op de klacht waar u meer informatie over wilt lezen.

 • Angst
  Angstklachten kennen verschillende vormen. Angst kan zich bijvoorbeeld uiten door veelvuldig piekeren, zorgen maken en “beren op de weg zien”. Maar er bestaan ook specifieke angststoornissen, zoals vliegangst of angst voor kleine ruimtes. Een andere specifieke angststoornis is Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS), waarbij angstklachten ontstaan na een traumatische gebeurtenis. Een ander voorbeeld is Obsessief-Compulsieve stoornis, waarbij dwangmatige gedachten en/of handelingen zoals bijvoorbeeld handen wassen of schoonmaken voorop staan.

  Er zijn veel onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van neurofeedback bij angstklachten. De resultaten zijn positief en behandeling van angstklachten is dan ook goed wetenschappelijk onderbouwd. U kunt verwachten dat uw angst- en spanningsklachten gedurende de behandeling langzaam afnemen. Eventuele bijkomende klachten als piekeren, slaapproblemen, hoofdpijn en concentratieproblemen kunnen ook verbeteren. Lees verder over angst.
 • Epilepsie en absences

  Epilepsie is een verzamelnaam voor aandoeningen waarbij regelmatige aanvallen optreden van veranderingen in de elektrische activiteit van de hersenen. Door het afgeven van elektrische impulsen communiceren hersencellen met elkaar. Bij een epilepsieaanval worden sommige hersencellen overactief en gaan in het wilde weg elektrische signalen afgeven. Het is te vergelijken met onweer in de hersenen: abnormale ontladingen van elektriciteit verstoren het normale functioneren. De aanval, ook insult genoemd, duurt meestal maar kort. De klachten hangen samen met de ernst en de plaats in de hersenen waar de “kortsluiting” heeft opgetreden.

  Neurofeedback kan resulteren in een vermindering van insulten. Lees verder over epilepsie.

 • Migraine
  Bij migraine ontstaat een plotselinge hoofdpijn, die gepaard kan gaan met misselijkheid en braken. Daarnaast is men overgevoelig voor licht en geluid. Een migraineaanval duurt minimaal vier uur en is meestal na een dag (soms twee tot drie dagen) over. Het aantal aanvallen varieert sterk. Bij vrouwen treden de aanvallen vaak op tijdens de menstruatie. Migraine komt veel meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Ook komt migraine in bepaalde families meer voor.

  De ervaringen met de behandeling van hoofdpijn en migraine zijn erg goed. Ook wetenschappelijk onderzoek geeft aanwijzingen dat neurofeedback bij deze klachten behulpzaam kan zijn. In het begin van het behandeltraject merkt de cliënt wel nog dat een aanval eraan lijkt te komen, maar deze zet niet door. Na enkele sessies is er nog een gevoel van moeheid te bespeuren op momenten dat eigenlijk een migraine-aanval zou plaatsvinden. Lees verder over migraine.
 • Vermoeidheid
  Vermoeidheid kan ontstaan door slaapstoornissen als slapeloosheid. Wanneer men te weinig of onrustig slaapt, ontstaat vermoeidheid. Maar vermoeidheid kan ook horen bij andere problemen, zoals bijvoorbeeld fibromyalgie. Ook ons eet- en drinkpatroon, medicatiegebruik en de algemene gezondheid zijn van invloed. Wanneer u al langere tijd erg moe bent en niet weet wat de oorzaak is, dan kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.

  De ervaringen met de behandeling van slaapproblemen en vermoeidheid zijn erg goed. Ook wetenschappelijk onderzoek geeft aanwijzingen dat neurofeedback bij deze klachten behulpzaam kan zijn. U kunt verwachten dat u door de neurofeedbackbehandeling sneller in slaap zult vallen dan voorheen en dat u wanneer u ’s nachts wakker wordt, gemakkelijker weer in slaap valt. Lees verder over vermoeidheid.