Vergoeding

Neurofeedback wordt door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het soort polis dat u heeft. Omdat BMC Deurne lid is van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg),en aangesloten is bij de koepelorganisatie RBCZ (Register BeroepsbeoefenarenComplementaire Zorg), vergoeden veel verzekeraars (een deel van) de kosten vanuit de aanvullende verzekering.

Zorgverzekeraar

Vergoeding is afhankelijk van de door u afgesloten aanvullendeLogo RBCZ verzekering en de bijbehorende polisvoorwaarden.
Gehele of gedeeltelijke vergoeding door zorgverzekeraars is mogelijk wanneer uw aanvullende polis ‘alternatieve therapie’ of ‘natuurgeneeskundige behandeling’ dekt. Daar worden door sommige maatschappijen in de kleine lettertjes nog diverse uitzonderingen op gemaakt. In tweede instantie dient u in de polisvoorwaarden na te gaan of de zorgverzekeraar consulten door NFG licentie houders vergoedt.

Overzicht vergoedingen per zorgverzekeraar

Om erachter te komen welke zorgverzekeraar het beste bij u past, raden we u aan om gebruik te maken van één van de vergelijkingswebsites voor zorgaanbieders. Bijvoorbeeld:

Om helemaal zeker te zijn van de hoogte van de vergoeding, raden wij u aan om onderstaande gegevens bij de hand te houden wanneer u contact opneemt met uw/een mogelijk nieuwe zorgverzekeraar:

  • U dient aan te geven dat het gaat om ‘natuurgeneeskundige behandeling biofeedback';
  • Licentienummer NFG; 8865
  • AGB-code zorgverlener: 90-042708;
  • AGB-code van BMC Deurne: 90-51492.
  • RBCZ Licentienummer: 911047R

IRO (Individuele Re-integratie Overeenkomst)

Uitkeringsgerechtigden (bijvoorbeeld mensen in de ziektewet of WAO) kunnen bij hun uitkeringsinstantie informeren naar financiële mogelijkheden ten behoeve van herstel en re-integratie. Zo kunt u een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) afsluiten. Met het beschikbare budget kunnen de neurofeedback trainingen en consulten geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden. Voor meer informatie zie de websites van het UWV.

Belastingen – Aftrekbaarheid

Indien u de drempel voor ziektekosten overschrijdt, is het mogelijk om de kosten af te trekken van de belasting, omdat behandelend therapeut drs. Kees van der Sande een erkend therapeut is. Werkgevers kunnen de kosten opvoeren onder de noemer ‘Arbo kosten’. Wanneer u de trainingen en consulten voor uw carrière ontwikkeling volgt, kunt u de kosten mogelijk aftrekken als ‘scholingskosten’.